.nápad .návrh .inovácia

reklama, marketing, kampane, webdesign, billboardy, tabule publicity

3pple v skratke

Sme malá, chutná a flexibilná reklamná agentúra, pre dobrých známych „reklamka“. Od roku 2008 robíme svojich klientov šťastnými, pretože neradi dlho kecáme, máme dobrú kávu a ešte lepšie nápady. My Váš nápad podporíme a vizuálne zhmotníme od loga, cez vizitky, reklamné predmety…až po veľkoplošnú billboardovú reklamu.  Živnostník, či veľká firma, škola, obecný úrad, neziskovka, aj pre Vás ponúkame naše nápady, návrhy a inovácie.

Komplexnosť

Realizujeme celú škálu reklamných služieb od návrhu až po kompletnú realizáciu marketingových a reklamných konceptov, promotion a kampaní. Tlač materiálov publicity aj pre všetkých prijímateľov prostriedkov z EÚ. Dočasné a trvalé tabule publicity.

Kreativita

Venujeme sa predovšetkým vytváraniu kreatívnych konceptov korporátnych  identít našich klientov, novým typom komunikačných kanálov a public relations,  ako aj produktovému i korporátnemu online-marketingu.

 

Sme presvedčení, že náš nápad sa bude Vášmu úspechu páčiť.

Našou zásadou je, že aj komplexné nápady sa dajú realizovať čistými a jednoduchými posolstvami, s cieleným dopadom na danú cieľovú skupinu.

Reklama
a marketing

poradenstvo a konzultácie v oblasti komunikácie,

reklamy a marketingu

vytvorenie vizuálnej identity, posolstva,

filozofie značky, loga

vytvorenie kreatívnych konceptov kampaní / produktov

dizajn reklamných predmetov

vytvorenie návrhu a zabezpečenie eventu

Reklamné a produktové kampane

tvorba reklamných kampaní

produktový a obalový dizajn ako súčasť marketingovej stratégie

prenájom reklamných plôch

direct marketing, TV a rádio spoty, billboardová a printová inzercia

Webdesign a online marketing

návrh a realizácia vizuálu webstránky

implementácia a administrovanie stránok

aktualizácie a redesign

Tvorba digitálnych komunikačných kampaní a nástrojov a správa sociálnych sietí ako súčasť komunikačnej stratégie

 

Informovanosť a publicita pre projekty EÚ

návrh grafiky podľa príručky pre publicitu

výroba a montáž veľkoplošných dočasných tabúľ a trvalých tabúľ

inštalácia tabúľ v mieste realizácie projektu

tvorba monitorovacích správ

výroba ostatných materiálov podpory podľa rozpočtu prijímateľa

Výber našich realizácií​

Cenník billboardov

Stiahnite si náš cenník vo formáte PDF

Referencie našich klientov

3pple realizácia olepu auta

Spoluprácu s firmou 3pple si cením, pripravili mi peknú grafiku pre moje podnikanie, logo, vizitky až po olep auta a ukážkovú bilbordovú reklamu v Košiciach. Ak budete hľadať reklamku, čo rozmýšľa presne ako Vy, tak odporúčam 3PPLE.​

Peter Bujáky
majiteľ
RUSPIOSE mini servis

3pple mi vyrobila webovú stránku pre moje mobilné kaderníctvo, s ktorou som po veľmi dlhej dobe konečne spokojná. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Viera Cichá
MK Vera

Nájdete nás tu:

Sídlo / Office:
Szakkayho 1, 040 01  Košice
za OC Merkúr

Tel.: +421948 95 27 27
E-mail: office@3pple.sk

IČO: 461 32 872
IČ DPH: SK 2023254079

Naša reklamka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 24338/P